Usluge računovodstva

iF&C nudi računovodstvene usluge koje obuhvataju sve rutinske računovodstvene funkcije, a koje inače oduzimaju mnogo vašeg vremena. Agencija iF&C u okviru ovog odjela pruža sljedeće usluge:

 

Usluge za pravne subjekte (d.d., d.o.o., udruženje, itd.)

 • finansijsko knjigovodstvo,
 • robno i materijalno knjigovodstvo,
 • knjigovodstvo osnovnih sredstava,
 • vođenje knjiga KUF-a i KIF-a,
 • obračun PDV-a,
 • obračun plata,
 • analitika kupaca i dobavljača,
 • blagajničko poslovanje,
 • obračun ličnih dohodaka sa pratećim obrascima,
 • knjiženje ostalih transakcija i poslovnih događaja

 

Usluge za samostalne djelatnosti (trgovine, ugostiteljstvo, sve vrste obrta i slobodih zanimanja)

 • vođenje poslovnih knjiga
  • knjiga prihoda i rashoda,
  • evidencija potraživanja i obaveza,
  • popisna lista dugotrajne imovine,
  • knjiga prometa,
  • šank lista,
 • robno i materijalno knjigovodstvo,
 • vođenje knjiga KUF-a i KIF-a,
 • obračun PDV-a,
 • obračun plata,
 • obračun ličnih dohodaka sa pratećim obrascima,
 • knjiženje ostalih transakcija i poslovnih događaja

 

Brigu o finansijama prepustite nama, a Vaše dragocjeno vrijeme usmjerite na razvoj poslovanja.

Scroll to Top