Usluge poreskog savjetovanja

 

Porezno savjetovanje je pružanje usluga savjetovanja vezano uz primjenu propisa, prvenstveno Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak i druge propise koji su vezani uz poreznu problematiku, kao što je Zakon o računovodstvu. Porezni savjeti se obično daju ukoliko je klijent  suočen s problemom koji ne zna riješiti ili ukoliko mu je utvrđen prekršaj u slučaju poreznog nadzora.

  • Savjetovanje u okviru Zakona o PDV-u,
  • Savjetovanje u okviru Zakona o porezu na dobit,
  • Savjetovanje u okviru Zakona o porezu na dohodak,
  • Savjetovanje i izrada Pravilnika o računovodstvu,
  • Savjetovanje i izrada Pravilnika o platama i naknadama uposlenih,
  • Savjetovanje i izrada Pravilnika o blagajničkom poslovanju,
  • Savjetovanje i izrada Pravilnika o radu i radnom vremenu
  • Izrada Pravilnika o transfernim cijenama,
  • Izrada Studije o transfernim cijenama

Napomena:

Pravne osobe osnovane u Federaciji BiH su obavezne dokazati da su transakcije (tj. prodaja robe, pružanje usluga, davanje i primanje pozajmica, ustupanje osoblja i dr.) s povezanim osobama, fizičkim i pravnim, u skladu s tržišnim uslovima. Ukoliko nisu, pravna osoba može potencijalno imati obavezu da obračuna i plati veći iznos poreza na dobit krajem godine (odnosno, da uveća svoju poreznu osnovicu za razliku između realiziranih cijena i tržišnih cijena, ako postoje razlike).

Navedena obaveza iskazivanja razlika postoji već duži niz godina. Međutim, u 2016. godini je usvojen novi Zakon o porezu na dobit i pripadajući Pravilnik o transfernim cijenama koji obavezuju sve pravne osobe koje imaju transakcije s povezanim osobama da pripreme dokumentaciju o transfernim cijenama.

Scroll to Top