Usluge administracije

 
  • Protokolarna evidencija i distribucija ulaznih i izlaznih dokumenata,
  • Usluge odlazaka u poštu, javna preduzeća, itd.,
  • Usluge prevoda dokumenata sa engleskog na bosanski jezik,
  • Priprema i podnošenje dokumentacije za prijavu stranaca u svrhu dobivanja radne i boravišne dozvole,
  • Drugi administrativni poslovi
Scroll to Top