Pravne usluge i savjetovanje

Našim klijentima smo spremni ponuditi pravnu pomoć u oblasti poslovnog prava, poreza i radnog prava. Ukolike ste se odlučili za pokretanje vlastitog biznisa, naš pravnik  će Vam na brz i efikasan način omogućiti prikupljanje neophodne dokumentacije za početak obavljanja djelatnosti.

 • Savjetovanje u okviru Zakona o radu i radnim odnosima, Zakona o privrednim društvima, Zakona o parničnom postupku, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zdravstvenom osiguranju te savjetovanje u okviru i drugih zakona koji regulišu odnose vezano za privredna društva,
 • Osnivanje privrednih društava, podružnica te sve statusne promjene u društvu i podružnicama u smislu sastavljanja i kompletiranja dokumenata,
 • Pomoć pri registraciji svih vrsta samostalnih subjekata (registracija fizičkih lica za obavljanje trgovinske, ugostiteljske i obrtničke djelatnosti i sl. kod nadležnih općinskih službi),
 • Registracija pravnih i fizičkih lica i njihovih dijelova u službi za statistiku Kantona Sarajevo (obavještenje o razvrstavanju pravnog ili fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti),
 • Registracija pravnih i fizičkih lica i njihovih dijelova kod Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo (uvjerenje o poreznoj registraciji: ID broj),
 • Kompletiranje dokumentacije potrebne za otvaranje transakcijskog računa u banci,
 • Kompletiranje dokumentacije i podnošenje zahtjeva za upis društva u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV i carinskih obaveznika),
 • Pomoć u prikupljanju dokumentacije potrebne za izdavanje posebnih saglasnosti, odobrenja za obavljanje djelatnosti (obavijesti i izjave kantonalnoj inspekciji),
 • Pomoć iz oblasti radnih odnosa: zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prijave i odjave radnika, radno-pravni ugovori, savjetovanje i ostali sl. poslovi iz radnih odnosa,
 • Prikupljanje i kompletiranje dokumentacije potrebne za radnu dozvolu za strance, te podnošenje zahtjeva za izdavanje radne dozvole,
 • Kompletiranje dokumentacije za boravak,
 • Prikupljanje dokumentacije za tendere (Uvjerenja i potvrde od nadležnih organa),
 • Obračuni za refundaciju bolovanja,
 • Usluge pokretanja likvidacije te usluge brisanja privrednih društava i njihovih dijelova,
 • Drugi pravni poslovi
Scroll to Top