Od februara elektronsko podnošenje PDV-a i akciznih prijava

UIO će danas putem elektronske pošte za 1.614 velikih poreskih obveznika proslijediti Izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga, koju obveznici moraju popuniti, te potpisanu i ovjerenu dostaviti u nadležni regionalni centar UIO do 12.1.2018. godine.

Nakon pristiglih popunjenih Izjava o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga UIO će sve velike poreske obveznike registrovati po službenoj dužnosti na novi E-PORTAL do 1.2.2018. godine, kako bi se januarska PDV i akcizna prijava mogla podnijeti elektronskim putem do zakonskog roka, a to je 10.2.2018. godine.

Novi elektronski servisi poreskim obveznicima omogućeni su usvajanjem izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, kao i Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO.

Svi ostali obveznici, koji ne spadaju u velike poreske obveznike, mogu podnositi zahtjeve za registraciju na E-PORTAL nadležnom regionalnom centru UIO, jer isti neće biti registrovani po službenoj dužnosti od strane UIO, već isključivo po podnesenom zahtjevu.

U saradnji sa Udruženjem ekonomista SWOT, UIO će za poreske obveznike organizovati posebne seminare na kojima će biti predstavljene nove elektronske usluge i proces registracije za iste. Seminari će se održati u Tuzli 25.01.2018., u Sarajevu 26.1.2018., u Banjoj Luci 30.1.2018. i u Mostaru 2.2.2018. godine.

Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl. UIO na ovaj način otvora novo poglavlje u komunikaciji sa poreskim obveznicima.

Preuzeto sa: Klix.ba
Scroll to Top