Obračun plate ugovorene s porezom na dohodak

Plata ugovorena sa porezom na dohodak znači da zaposlenik na tekući račun dobije plaću umanjenu za porez na dohodak. Plaća ugovorena na ovakav način znači da trošak poreza na dohodak „pada“ na teret zaposlenika, što je u „duhu“ sistema poreza na dohodak. Također, u ovoj varijanti je u interesu zaposlenika da ima Poreznu karticu i da na kraju godine podnese Godišnju prijavu poreza na dohodak ukoliko ima pravo na povrat poreza na dohodak.

Scroll to Top