news, newsletter, newspaper-1591767.jpg

Opština Novi Grad Sarajevo donijela odluku o visini komunalne takse. 

Scroll to Top