Due diligence

Due diligence je način prikupljanja informacija koje su investitoru potrebne prilikom donošenja strateških odluka i podrazumjeva analizu operacija neke kompanije (entiteta) kao i procjenu trenutnih i budućih rizika u poslovanju tog entiteta.

Investitor mora da zna šta kupuje, i iznad svega koji su rizici povezani sa ovakvom transakcijom.

Cilj due diligence projekta je da spriječi potencijalna negativna iznenađenja nakon kupovine/investiranja u određeni entitet. Due diligence projekat otkriva pravne, poreske, finansijske, operativne i druge rizike koji mogu nastati u poslovanju entiteta koji je predmet transakcije.

Najčešće vrste due diligence analize su:

  • Poreski Due diligence
  • Komercijalni Due diligence
  • Finansijski Due diligence
  • Operativni Due diligence
  • Pravni Due diligence
  • Tehnološki Due diligence
Scroll to Top